Elektroniska symaskiner

Elektroniska symaskiner kom redan på 70-talet och är hybrider av mekaniska och elektroniska symaskiner. Det som är elektroniskt är hur du ställer in sömmar med mera. Även mekanik som förr skapade sömmen och skötte om matningen är ersatt av sofistikerade stegmotorer som ger mycket mer precision och ger mycket finare sömmar. Elektroniska symaskiner har avsevärt färre slitagedelar som således inte kan vålla några bekymmer. Köper du en elektronisk symaskin från oss så kan du vara säker på att den är av en bra sort och inte har några brister. Vi vill påstå att de generellt sett håller bättre än många mekaniska symaskiner.

Personal på symaskinsboden

Vi är på inköpsresa.

Butiken är stängd 21/3 – 23/3. 

Välkommen in på måndag!